Liên Hệ
nha hang phuong bac

Nhà hàng Phương Bắc

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Xóm 1 Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An
Điện thoại: +84 38 3512 190

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app