nha hang minh kha

Nhà Hàng Minh Kha

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 109 Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
Điện thoại: +84 62 3741 255

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app