nha hang manh tau

Nhà Hàng Mạnh Tầu

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 149 Trần Hưng Đạo, Thành phố Lai Châu, Lai Châu
Điện thoại: +84 97 245 79 00

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app