nha hang kien quyet

Nhà Hàng Kiên Quyết

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Trần Phú, Thành phố Lai Châu, Lai Châu
Điện thoại: +84 94 881 00 69

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app