nha hang khe

Nhà Hàng Khế

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 137 Mai Hắc Đế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (04) 39 748 856 - 0916 555 137

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app