nha hang huong bac

Nhà Hàng Hương Bắc

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 9 Nguyễn Thị Lưu, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang
Điện thoại: +84 97 800 90 54

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app