nha hang hung map

Nhà Hàng Hùng Mập

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Minh Cầu, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Điện thoại: +84 98 216 81 89

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app