nha hang hong phuong

Nhà Hàng Hồng Phượng

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Đường Không Tên, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
Điện thoại: +84 98 537 67 71

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app