Liên Hệ
nha hang giang lien

Nhà Hàng Giang Liên

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 143 Thắng Lợi, Thành phố Thái Bình, Thái Bình
Điện thoại: +84 97 905 36 32

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app