nha hang dong nga

Nhà Hàng Đông Nga

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: +84 281 3871 525

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app