nha hang chinh bac

Nhà Hàng Chính Bắc

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Lê Văn Lương, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: +84 98 772 97 49

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app