nha hang cay sua

Nhà Hàng Cây Sữa

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Trường Chinh, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: +84 91 554 62 96

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app