nha hang bon rau

Nhà Hàng Bộn Râu

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Cái Lân, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: +84 33 6286 595

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app