Liên Hệ
nha hang ba khanh

Nhà hàng Bà Khánh

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 7 Đường Đặng Tất, Thành phố Vinh, Nghệ An
Điện thoại: +84 91 509 13 00

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app