nha hang 2 con voi - dinh tat mien

Nhà Hàng 2 Con Voi - Đinh Tất Miễn

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Đinh Tất Miễn, Phường Bích Đào, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app