Liên Hệ
nguyen van restaurant - hai san tuoi song

Nguyễn Văn Restaurant - Hải sản Tươi Sống

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 365 Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Tuy Hoà, Phú Yên

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app