nguyen ky mi gia

Nguyên Ký Mì Gia

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 114 Lê Hồng Phong, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3 871 569

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app