ngon so 1 - banh mi & banh mon chien

Ngon Số 1 - Bánh Mì & Bánh Môn Chiên

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 81 Nguyễn Phúc Nguyên, Quận 1, Hồ Chí Minh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app