ngoc linh - hai san tuoi song

Ngọc Linh - Hải Sản Tươi Sống

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 5A Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39 101 059

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app