ngoc ha quan - chao ca

Ngọc Hà Quán - Cháo Cá

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 77 Thiên Đức, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
Điện thoại: (024) 13 824 195

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app