Liên Hệ
ngay hoi gioi tre youth day x - 24-25/8

Ngày Hội Giới Trẻ Youth Day X - 24-25/8

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Viện Huyết Học Truyền Máu Trung Ương, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app