nem nuong so 12

Nem Nướng Số 12

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 12 1 Tháng 5, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app