nem cha nuong - han thuyen

Nem Chả Nướng - Hàn Thuyên

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Ngã 3 Hàn Thuyên - Bạch Đằng, Thị trấn An Lão, Huyện An Lão, Bình Định

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app