my quang 1a hai phong

Mỳ Quảng 1A Hải Phòng

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 1A Hải Phòng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 827 936

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app