Mua 1 pizza và nước tặng ngay 1 pizza cùng cỡ

Vào thứ Hai hàng tuần tại hệ thống Pizza Hut Delivery, khi bạn mua 1 pizza kèm nước sẽ được tặng ngay 1 pizza cùng cỡ.

mua 1 pizza va nuoc tang ngay 1 pizza cung co - anh 1

Điều khoản áp dụng:
- Mua 1 pizza cỡ vừa + 1 Coke 330ml Tặng 1 pizza cỡ vừa
- Mua 1 pizza cỡ lớn + 1 Coke 1.5l Tặng 1 pizza cỡ lớn
- Không áp dụng cho bánh đế dày, viền phô mai/ xúc xích
- Chỉ áp dụng cho mua mang về
- Chỉ áp dụng vào Thứ 2
- Bánh được tặng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng bánh mua.

mua 1 pizza va nuoc tang ngay 1 pizza cung co - anh 2

Nguồn: Pizza Hut Delivery.

người yêu thích