1/1

MỌI NGƯỜI NÊN RIVIU SÁCH NHIỀU HƠN

Này là quyển How Asia Works mà mình mới mua bên Fahasa. Đọc xong sẽ riviu cho mọi người. Mình là người rất thích đọc sách. Từ nhỏ nhà mình đã có rất nhiều truyện, sách đủ các thể loại. Qua tường độ tuổi khác nhau thì sở thích đọc của mình cũng khác nhau. Ví dụ như lúc nhỏ thì thích đọc truyện tranh, truyện cổ tích, truyện kể về các doanh nhân, anh hùng, nhà phát minh; lớn hơn xíu thì mình đọc các sách về self help;..nhưng từ đó đến h thì mình đều thích đọc 😋 Mình sẽ cố gắng chăm viết riviu sách mình có cho mọi người. Bởi vì sao? Đa số gần như 99% giới trẻ hiện nay rất ít khi nào vào Trung Nguyên Legend Coffee mà chỉ đi các quán decor đẹp để chụp hình sống ảo. Nhưng nếu ai hay đi vô TN Legend thì sẽ thấy ở đây được decor bởi rất nhiều sách đặt biệt là những câu Quotes rất truyền cảm hứng. Câu mà mình nhớ nhất đó là: “Bất kỳ một nền văn minh nào, đế chế nào, dân tộc nào, quốc gia nào, đều có thể biến nghịch cảnh thành cơ hội, biến nhỏ bé thành vĩ đại, biến phụ thuộc thành ảnh hưởng dựa vào 3 yếu tố căn bản là: một là SỰ HIỂU BIẾT VÀ HAM HỌC HỎI; hai là SỰ ĐOÀN KẾT VÀ CHIẾN LƯỢC ĐÚNG ĐẮN; ba là SỨC MẠNH VÀ TẦM ẢNH HƯỞNG”. 🔥 Hy vọng là mọi người sau này ai cũng thích đọc sách. ❤️

heart.png share.png
130 lượt xem bài viết