minh huong - com binh dan

Minh Hương - Cơm Bình Dân

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 327 Nguyễn Trãi, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
Điện thoại: 1900 636 091

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app