milo dam

milo dầm

1 reviews
address.png Đối diện 19 Nguyễn Khắc Nhu quận1
Đánh giá địa điểm

Reviews (1) :

lam huy
Lâm Huy 21/11/2020 lúc 04:21

[ #samlacaquan1 ] 💁🏻‍♂️Ghé Dì Mũi làm ly Milo Dầm Siêu Trân Châu ta nói đã chữ aaaaaaaa kéo dài. Dì Mũi bá nhất trong khoảng trân châu to truyền thống hồi xửa hồi xưa,đợt này Dì Mũi khoe là nâng cấ... Xem thêm