milano coffee - nguyen anh thu

Milano Coffee - Nguyễn Ảnh Thủ

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 267 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Quận 12, Hồ Chí Minh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app