mi quang co ngoc

Mì Quảng Cô Ngọc

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 001 Chung Cư Bàu Cát 2, Quận 1, Hồ Chí Minh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app