mi cay seoul pho yen

Mi Cay Seoul Phổ Yên

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 646B Phạm Văn Đồng, P.Ba Hàng, Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app