manh tung cafe

Mạnh Tùng Cafe

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 8 Lý Thái Tổ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3 872 786

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app