Mango Kitchen

Mango Kitchen

60.000 đồng / người
open_time.png Giờ hoạt động: 10:00h - 0:00h
address.png 26 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm