mai khiem -  com binh dan

Mai Khiêm - Cơm Bình Dân

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 56 Hai Mươi Sáu Tháng Ba, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 1900 636 091

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app