Lung linh và yên tĩnh

Đi trốn đời trong này thì tuyệt luôn, đồ uống ngon, sáng tạo, không gian toàn kính là kính, rất phong cách.

lung linh va yen tinh - anh 1

lung linh va yen tinh - anh 2

lung linh va yen tinh - anh 3

Không gian tràn ngập ánh sáng và hoa nè.

lung linh va yen tinh - anh 4


lung linh va yen tinh - anh 5

lung linh va yen tinh - anh 6

Các thức uống pha chế ngon, lại để trong những ly tách chai lọ rất hợp lý.

lung linh va yen tinh - anh 7

lung linh va yen tinh - anh 8

Chesse ở đây cũng ok, thơm béo và ngon miệng.

lung linh va yen tinh - anh 9

Đồ ăn no không phải là thế mạnh của quán, cũng khá đắt nữa!

heart.png share.png
6 lượt xem bài viết