long thuy - bun ca cay

Long Thủy - Bún Cá Cay

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 13 Phạm Tử Nghi , Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app