long danh quan - hai san tuoi song - my khe

Long Danh Quán - Hải Sản Tươi Sống - Mỹ Khê

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Thôn Cổ Lũy, Xã Tịnh Khê, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app