lo cafe - bui xuong trach

Lò Cafe - Bùi Xương Trạch

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 130 Bùi Xương Trạch, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (04) 35 595 106

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app