linh - bun dau met

Linh - Bún Đậu Mẹt

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 50 Huyền Quang, Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app