lieu giai cafe

Liễu Giai Cafe

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 28 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3762 6909

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app