leo cafe - tra chanh

Leo Cafe - Trà Chanh

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 1B Ỷ Lan, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0973 749 497

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app