legourmet - xuc xich & banh mi hotdog - thach lam

LeGourmet - Xúc Xích & Bánh Mì Hotdog - Thạch Lam

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 202 Đường Thạch Lam, Quận Tân Phú, Phường Phú Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0988078261

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app