le gia cafe nguyen chat

Lê Gia Cafe Nguyên Chất

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 133 Nguyễn Thị Thập, Quận 1, Hồ Chí Minh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app