Le Castella Young - Sư Vạn Hạnh

Le Castella Young - Sư Vạn Hạnh

3 reviews
Giá: 10.00Thức ăn: 5.00Dịch vụ: 10.00Không gian: 8.00
open_time.png Giờ hoạt động: 8:00h - 22:00h
address.png 379 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm