lang nuong thien loc

Làng Nướng Thiên Lộc

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 108 Trương Công Định, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại: +84 79 2240 309

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app