lam hong - bia hoi & cac mon nhau

Lam Hồng - Bia Hơi & Các Món Nhậu

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Đường Hà Trì, P. Hà Cầu, Thành Phố Hà Nội, Quận Hà Đông, Quận Hà Đông, Hà Nội
Giá tiền: 50.000VND - 150.000VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app