Liên Hệ
ksb - khang san bay coffee

KSB - Khang Sân Bay Coffee

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 177 Điện Biên Phủ, Quận 3, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 1900 636 091

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app