king free - ga ran

King Free - Gà Rán

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
3.7/5 điểm (5 đánh giá)
Địa chỉ: 162 Xóm Chiếu, Quận 1, Hồ Chí Minh
Giá tiền: 25.000VND - 50.000VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app