kim korean restaurant - pandora city

Kim Korean Restaurant - Pandora City

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 1/1 Trường Chinh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0972 008 766

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app