Liên Hệ
kim cuc restaurant

Kim Cuc restaurant

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Pom Lót, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên
Điện thoại: +84 94 398 90 00

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app